Coneixement del medi: la localitat i la població

Amb aquesta activitat flash es treballa el tema: la localitat i la població. Els continguts són els següents, els quals compten amb activitats de reforç:


- Els pobles: com són els pobles; la vida als pobles de muntanya; la vida als pobles de plana i la vida als pobles de costa.

- Les ciutats: com són les ciutats; la vida a la ciutat i els barris d'una ciutat.

- La lectura del plànol d'una localitat.

- La població: la població dels pobles i de les ciutats; els grups de població, la població canvia i les persones canvien de localitat.

Via: "Recursos educatius" per a infantil i primaria